Sự kiện ở trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật

Loại màn hình LED

79 m P3 indoor

Tỷ lệ điểm chết

Led đẹp

Thiết bị điều khiển

Laptop macbook chạy bình thường

Thời gian

10/05/2022

Comments are disabled.