Loại màn hình Led

19m p4M2

Tỉ lệ điểm chết

không

Thùng điều khiển

PC đôi bình thường

Đơn vị Led khác

Không

Comments are disabled.