Sự kiện nhà văn hóa thanh niên (30/11/2022)

Loại màn hình Led

28.5m p4OD2

Tỉ lệ điểm chết

Không

Thùng điều khiển

PC bình thường

Thời gian

30/11/2022

Comments are disabled.