Sự Kiện Hội Nghị Khách Hàng Gemcenter

Loại màn hình LED

45m P3 outdoor

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thiết bị điều khiển

Laptop macbook chạy bình thường

Thời gian 

28/10/2022

Comments are disabled.