Sự kiện Year End Party 2023 của KARCHER

Loại màn hình 

P3OD2

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

02/02/2024

Comments are disabled.