Sự kiện Water Run ngày 25/05/2024 tại công viên bờ sông Thủ Đức

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

168,5M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

25/05/2024

Comments are disabled.