Sự kiện tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình 

P3O

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

19/01/2024

Comments are disabled.