Sự Kiện tại Saigon South Marina Club – Sảnh Garden Bay

Loại màn hình 

P3OD2

Kích thước

27m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/01/2024

Comments are disabled.