Sự kiện tại Resost Movenpick Cam Ranh

Loại màn hình

P3 outdoor 

Kích thước 

92m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

09/04/2023

Comments are disabled.