Sự kiện tại Quảng trường Daimond

Loại màn hình

P3 outdoor 

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/05/2023

Comments are disabled.