Sự kiện tại Khách sạn Sheraton

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước 

28m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/01/2024

Comments are disabled.