Sự kiện tại Khách sạn Pullman Vũng Tàu

Loại màn hình

P3OD

Kích thước

56m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

13/04/2023

Comments are disabled.