Sự kiện tại Khách sạn Eastin Grand Hotel Saigon

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước

55 m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

30/11/2023

Comments are disabled.