Sự Kiện tại Công ty cổ phần nhựa Tân Phú

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước 

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

06/10/2023

Comments are disabled.