Sự kiện tại Bộ Công An

Loại màn hình

P3M1 indoor

Kích thước

27m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

31/03/2023

Comments are disabled.