Sự kiện Ra mắt sản phẩm của nhãn hàng Xiaomi

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

27M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

29/02/2024

Comments are disabled.