Sự kiện ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Loại màn hình

p4m2

Kích thước

28m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

04/03/2023

Comments are disabled.