Sự Kiện Ngày 31/05/2024

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

12,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

31/05/2024

Comments are disabled.