Sự Kiện Ngày 29/05/2024

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

29/05/2024

Comments are disabled.