Sự kiện ngày 27/05/2023 tại Sân khấu Kịch Idecaf

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

10m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/05/2023

Comments are disabled.