Sự kiện ngày 25/07/2023 tại Nhà hát Bến Thành

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

4m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

25/07/2023

Comments are disabled.