Tòa nhà HQC Bình Trưng Đông3 Đường 63, Bình Trưng Đông, quận 2 , thành phố Hồ Chí Minh

Loại màn hình led

29m p3M1

Tỉ lệ điểm chết

Không

Thùng điều khiển

Pc đôi bình thường

Đề xuất

Không

Comments are disabled.