Sự kiện ngày 10/04/2024 tại Khách sạn Sheraton

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

24M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

10/04/2024 

Comments are disabled.