Sự kiện Lễ mít tinh & đi bộ hưởng ứng ngày sức khoẻ răng miệng thế giới tại Công viên Land Mark 81

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

90M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

 

Thời gian 

16/03/2024

Comments are disabled.