Sự kiện Lễ Hội Ẩm Thực Chay tại Công viên Gia Định

Loại màn hình 

P3o2

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

12-14/01/2024

Comments are disabled.