Sự kiện “Kỉ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao

Loại màn hình

P4 outdoor M2

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

25/03/2023

Comments are disabled.