Sự kiện Kỉ niệm 20 năm thành lập CTCP Cấp Nước Kênh Đông

Loại màn hình

p3OD

Kích thước

38m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/04/2023

Comments are disabled.