Sự kiện Họp mặt Cán bộ công nhân hưu trí

Loại màn hình 

P3 Outdoor

Kích thước

20m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

05/10/2023

Comments are disabled.