Sự kiện của Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long

Loại màn hình 

P3OD2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

31/01/2024

Comments are disabled.