Ngày Hội Không Tiền Mặt Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

78M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

14,15,16/06/2024

Comments are disabled.