Lễ Khai Mạc Tuần Lễ Văn Hoá – Du Lịch Gia Lai 

Loại màn hình 

P4 outdoor

Kích thước

172.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

11/11/2023

Comments are disabled.