Hội nghị Tim Mạch – Lão Khoa Bệnh viện Thống Nhất

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

10m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

28,29/10/2022

Comments are disabled.