Hội nghị Sacombank ngày 01/12/2023

Loại màn hình 

P3 outdoor 2

Kích thước

31.50m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

01/12/2023

Comments are disabled.