Thép Colorbond thuộc Công ty sản xuất thép hàng đầu thị trường - BlueScope Steel - đang tiếp tục công cuộc cải tiến ứng dụng của thép qua sự kiện tung ra dòng sản phẩm thép Clean COLORBOND® mới, mở đường cho sự sáng tạo và sự tiến bộ về công nghệ trong ngành xây dựng.

Chương trình sử dụng 50m P4 lắp thành màn hình cong panorama.