Chương trình Vũ hội mừng xuân (cho thuê màn hình led)  • Địa điểm lắp đặt: Sofitel
  • Diện tích màn hình: 12m2
  • Ngày thực hiện chương trình: 08/01/2011
  • Màn hình led cho thuê bởi cty Alta Media

Hình ảnh nổi bật