Số bài viết : 635
Số lượt xem : 1192551

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tú
Y!M: yuksickening

Kim Chi

Y!M: tuong_han_2002

Mr.Tài

Y!M: initial_tvn

0902 873 334 (gặp Ms.Kim Chi)

0903 045 711 (gặp Mr.Tú)

0933 802 408 (gặp Mr.Tài)
BẢNG GIÁ THAM KHẢO MÀN HÌNH LED(*)
Chủng loại Loại màn hình Độ phân giải Pixel/m2 Tốc độ quét Cấu hình LED Góc nhìn Loại IC Chipet Độ sáng (CD/m2) Giá/m2 cho sales (VNĐ/m2)
Outdoor full color series PH16 3906 Real 2R1PG1PB 110o/40o 546 ≥ 9000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Virtual Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH20 2500 Real 2R1PG1PB 110o/40o ≥ 8000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Virtual Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH10 10000 1/4 1R1PG1PB 110o/40o 346 ≥ 6500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH12 6944 1/4 2R1PG1PB 110o/40o ≥ 6200 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

1/2 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH14 5102 2R1PG1PB 110o/40o 546 ≥ 6000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
Ph18 3087 110o/40o ≥ 6000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH25 1600 110o/40o ≥ 5000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH31,5 1024 4R2PG2PB 110o/40o ≥ 4500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
1 - in - 1 PH5 SMD 40000 1/8 1R1G1B 120o SMD0603 ≥ 1500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH6 SMD 27778 140o SMD0603 ≥ 1300 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH7,62 SMD 17222 140o SMD0805 ≥ 1100 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH8 SMD 15628 140o SMD0805 ≥ 1100 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH10 SMD 10000 140o SMD0805 ≥ 900 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

1/4 140o SMD0805 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH12 SMD 6944 140o SMD0805 ≥ 900 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
P2 SMD 250000 1/8 140o SMD0603 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
P4 SMD 62500 140o SMD0603 ≥ 1500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
3 - in - 1 PH5 SMD 40000 1/8 1R1G1B 140o 3528 ≥ 1500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH6 SMD 27778 140o 3528 ≥ 1300 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH7,62 SMD 17222 140o 3528 ≥ 1100 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH8 SMD 15625 140o 3528 ≥ 1100 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH10 SMD 10000 140o 3528 ≥ 1100 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
Outdoor double color P16 3906 1/4 2R1PG 70o/35 546 ≥ 5000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
P20 2500 1/4 ≥ 4000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
P10 10000 1/4 2R1PG ≥ 6000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

1R1PG ≥ 5000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
P12,5 6400 1/4 2R1PG ≥ 5000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
P12,5 6944 1/2 ≥ 5500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
P14 5102 1/4 2R1PG 70o/35 546 ≥ 4500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
P25 1600 1/4 ≥ 3500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
Outdoor single color P16 3906 1/4 2R 70o/35 546 ≥ 2500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

2R ≥ 2500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH20 2500 1/4 2R ≥ 2200 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH10 10000 1/4 1R ≥ 3000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

≥ 3500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH12,5 6400 1/4 2R ≥ 3500 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH12 6944 1/4 2R ≥ 3800 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH14 5102 1/4 2R ≥ 3000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
PH25 1600 1/4 2R ≥ 2000 Xin vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất

Màn hình led cho thuê bởi cty AltaMedia

39072000