- Chương trình thực hiện: Asia Break Dance - Sân khấu Lan Anh

 

- Thời gian: 25/02/2017

 

- Điạ điểm: Câu lạc bộ sân khấu Lan Anh

 

-  Chương trình sử dụng màn hình led P2M3 x36m do Alta Media cho thuê và lắp đặt

 

Màn hình led P2M3 x36m

 

Màn hình led P2M3 x36m