- Chương trình thực hiện: Sự kiện Nhà hát Hòa Bình

 

- Thời gian: 05/03/2017

 

- Địa điểm: Nhà hát Hòa Bình

 

- Chương trình sử dụng màn hình led P4 outdoor Alta Media cho thuê và lắp dặt

 

Màn hình led P4 outdoor

 

 

Màn hình led P4 outdoor