- Chương trình thực hiện: Lễ khai trương vản phòng và showroom IFM Bình Dương

 

- Thời gian: 16/09/2016

 

- Địa điểm: Đường Mỹ Phước, Tân Vạn

 

- Chương trình sử dụng màn hình led P4 do Alta Media cho thuê và lắp đặt

 

 

Màn hình led P4

 

 

 

Màn hình P4