- Chương trình thực hiện: Họp Mặt Tất Niên Công Ty Eximbank

– Thời gian: 20/01/2017

– Địa điểm: White Palace

Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt