Diễn ra từ ngày 22-24/7, Tuần lễ Thái Lan 2016 tại Cần Thơ là một trong những hoạt động hợp tác chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan, nhằm tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy kim ngạch thương mại hai nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2020.

Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.