- Chương trình thực hiện: "Friendship Party 2015"

- Địa điểm: Tân Cảng, TP.HCM

- Thời gian: 04/12/2015

- Chương trình sử dụng màn hình led P3.

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED