- Chương trình thực hiện "Nối vòng tay nhân ái" nằm trong khuôn khổ các hoạt động của hội thi thể thao học sinh khuyết tật lần thứ 6 năm 2015.

- Địa điểm: trường Đại học Cần Thơ