Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thể hiện vai trò là đầu tàu và chủ lực của nền kinh tế.

Alta Media hân hạnh góp mặt trong buổi lễ kỷ niệm với dịch vụ cho thuê màn hình led.