- Chương trình “Câu chuyện với nghệ nhân ẩm thực”, với chủ đề: Đầu bếp trẻ hôm nay nghệ nhân ẩm thực tương lai.

– Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media thực hiện.