Ngày 03/8/2015, team Alta Media đã hoàn thành hệ thống màn hình led indoor P3 cho Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).

Sản phẩm là tinh hoa của sự cố gắng nỗ lực hoàn thành theo tiến độ của anh em team lắp đặt của dự án nói riêng của đội ngũ kỹ thuật Alta Media nói chung.