Chương trình thực hiện: Lễ khánh thành nhà máy Mercury

 

Thời gian thục hiện: 08/8/2015

 

Chương trình sử dụng màn hình led P3.

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED