AGING TEST CHO DỰ ÁN MÀN HÌNH LED OUTDOOR P10 TẠI NGÃ BA BÀ RỊA 
Hệ thống màn hình LED đã test xong. Các công tác chuẩn bị đã hoàn tất cho việc lắp đặt trong vòng 02 tuần tới.

*** Hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu tiến độ từ khách hàng trước 02 tuần.