- Chương trình thực hiện: 10 năm thành lập AIP

- Thực hiện ngày 28/06/2015

- Địa điểm : Sảnh Tokyo - Petropal, Quận 3

 

 

 

 

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED