- Event "DHL - Manchester United Trophy Cup"

- Chương trình thực hiện tại Gem Center, vào ngày 22/5/2015. Chương trình sử dụng hologram kết hợp với màn hình led.

- Sự kiện lần này do DHL tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh của chương trình “Champions Trophy Tour” đến toàn châu Á.

 

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED

 

 

 

 

 

 

- Videp clip:

https://www.youtube.com/watch?v=-55tyR40riQ